28 Μαΐ 2014

Η πρόληψη και κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών ως αφορμή και μέσο προώθησης του φασισμού

28 Μαΐ 2014 , 9:29 π.μ.
Ξεκίνησε την 1η Μαίου η αντιπυρική περίοδος. Η περίοδος δηλαδή που ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι αυξημένος λόγω υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας, οικιστικών πιέσεων αλλά και λόγω της δράσης των αντεξουσιαστών.  Ναι, σωστά διαβάσατε. Οι αντεξουσιαστές είναι διαπιστωμένα υπεύθυνοι για μεγάλο ποσοστό των δασικών πυρκαγιών κάθε χρόνο. Και δεν το είπε αυτό ο πάνσοφος Πρετεντέρης, ούτε το παραβλάστημα του, ο Κούρος ή κανένα από τα γνωστα εμετικά φυντάνια των καταχρεωμένων αλλά κυρίαρχων ΜΜΕ. 

Πρόκειται για αλίευμα, στον βάλτο του "Προσχεδίου Ξενοκράτης" ΄όπως το εντοπίσαμε, ασχολούμενοι με την οργάνωση της δασικής πυροπροστασίας στην Αττική. Γιατί μετά, η καθημερινότητα κατακλύζεται από ειδήσεις για πυρκαγιές, τα θύματα τους και τους "ενόχους" που πάντα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του πολιτικού συστήματος, του κατεξοχήν και πάνω απ' όλα ενόχου ενός τεραστίου φάσματος δεινών που με τα μακριά του πλοκάμια τα αποδίδει τελικά σε οποιονδήποτε άλλο, προκειμένου να μη φανεί η γύμνια του και η αδιαφορία του.

Από το προσχέδιο Ξενοκράτης λοιπόν, για την Ανατολική Αττική και ειδικότερα γα το κομμάτι της πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών (δεύτερη υποενότητα της ενότητας "Πολιτική Προστασία" διαβάζουμε το σχετικό PDF αρχείο

Από την αρχή μας προϊδεάζει:(σελ 3-4)
β. Η πρόληψη- αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών θα αντιµετωπισθούν από:
(1). Ηµέτερες ∆υνάµεις (Η.∆.): Όπως αυτές αναφέρονται στο συνηµµένο
Παράρτηµα -"Α". 4
(2). Φίλιες ∆υνάµεις (Φ.∆.): Όπως αυτές αναφέρονται στο συνηµµένο
Παράρτηµα -"Β".
γ. Ο κίνδυνος (απειλή) εκ των δασικών πυρκαγιών χαρακτηρίζεται ως Εχθρικές
∆υνάµεις (Ε.∆) : Όπως αυτές αναφέρονται στο συνηµµένο Παράρτηµα -"Γ"
Η ορολογία, αμιγώς στρατιωτική, ξενίζει τον απλό πολίτη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για το πως μπορεί να βοηθήσει στην περίπτωση πυρκαγιάς. Ο δημοκρατικός και ενεργός πολίτης ο οποίος θέλει να συμμετάσχει στην πρόληψη και κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, μάλλον αποτρέπεται ερχόμενος ενώπιον ενός στρατιωτικού κειμένου που τον θέτει ως πολεμικό αντίπαλο, ως στρατιώτη που καλείται να πολεμήσει συμπολίτες του οι οποίοι επιπλέον είναι περισσότερο αφυπνισμένοι και οικολογικά ενήμεροι από κάτι μεγαλόστομους και μεγαλόσχημους, σαν τους συντάκτες του Ξενοκράτη που αντί να αντιμετωπίσουν την καταστροφή, στρέφουν τους πολίτες τον ένα εναντίον του άλλου. Οι δε μεγαλόσχημοι συντάκτες, είναι αυτοί που μένουν πάντα στα μετόπισθεν και "διευθύνουν" συχν΄΄χ χωρίς αίσθημα και αντίληψη ευθύνης,

Στο παράρτημα Γ που αναφέρουν στην προηγούμενη ενότητα, διαβάζουμε:
Η εν λόγω χλωρίδα είναι πολύ επιρρεπής τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην διάδοση των δασικών πυρκαγιών οι οποίες οφείλονται σε δύο κυρίως παράγοντες:

α. Στις υψηλές θερµοκρασίες σε συνδυασµό µε τις ετήσιες (µελτέµια) που επικρατούν σχεδόν καθ΄όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου µε περίοδο συνδυασµένης αιχµής τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Στην συνηµµένη Προσθήκη -"1" του παρόντος Παραρτήµατος απεικονίζεται, η στατιστικά µέση ετήσια µεταβολή της θερµοκρασίας για την Αττική για στοιχεία ληφθέντα την περίοδο 1960-1991. Λόγω της γνωστής υπερθέρµανσης της Γης τα στοιχεία αυτά έχουν σαφώς διαφοροποιηθεί επί το δυσµενέστερο. Ως οι πλέον επικίνδυνοι για εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς περίοδοι στατιστικά έχει διαπιστωθεί ότι είναι:

(1) 15 Μαϊου – 15 Ιουλίου καθ΄ όσον δεν έχει συνειδητοποιηθεί από τους κατοίκους ότι έχουµε εισέλθει στην αντιπυρική περίοδο και ως εκ τούτου είναι χαλαροί από πλευράς λήψεως µέτρων µη πρόκλησης πυρκαγιάς µε αποτέλεσµα να καίουν ξερόχορτα τα οποία προκαλούν στη συνέχεια ενδεχόµενως µεγάλες πυρκαγιές .

(2) ∆εύτερο δεκαπενθήµερο Ιουλίου και δεύτερο δεκαπενθήµερο Αυγούστου όταν έχουµε έξαρση ανέµων σε συνδυασµό µε υψηλές επικρατούσες θερµοκρασίες .

β. Από πολίτες οι οποίοι δρουν είτε ανεύθυνα είτε κακόβουλα . Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν άτοµα τα οποία αγνοούν τις δυσµενέστατες επιπτώσεις τις οποίες έχουν οι δασικές πυρκαγιές και ως εκ τούτου δεν λαµβάνουν όλα εκείνα τα µέτρα και τις αναγκαίες προφυλάξεις προκειµένου να µην προκληθεί µια δασική πυρκαγιά.

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν άτοµα τα οποία είτε εξ ιδίου συµφέροντος (οικοπεδοφάγοι) είτε εξαιτίας ψυχολογικών προβληµάτων και προσωπικότητας είτε λόγω αντικοινωνικού προσανατολισµού (τροµοκράτες, αντιεξουσιαστές κ.α.) είτε τέλος δολιοφθορείς διαφόρων αποχρώσεων προκαλούν συνειδητά δασικές πυρκαγιές προκειµένου να υλοποιήσουν βραχυπρόθεσµους ή µακροχρόνιους στόχους των "εργοδοτών" τους ή τις "ιδεολογίας" τους.
Άτομα με ψυχολογικά προβλήματα, αντικοινωνικά στοιχεία, οικοπεδοφάγοι δολιοφθορείς και αντιεξουσιαστές δηλαδή, είναι ένα πράγμα. Ο ορισμός του φασισμού, διδασκαλία και εμπειρία διαδιδόμενη.

Το εμπεδώσατε;
Κοινοποιήστε το στο..
 
Υποσέλιδο
Κορυφή