16 Μαρ 2014

Ήρθε η ανάπτυξη. Εμείς να φεύγουμε

16 Μαρ 2014 , 8:20 μ.μ.
Το ρέμα της Εσχατιάς δεν δίνει άδειες

Υπό ακόμα έναν  εύηχο (αλλά κακογραμμένο) και περίεργο τίτλο, το ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο ΠΕλατών Καταπατητών και Ανομίας) έφερε προς διαβούλευση, ένα ακόμα εκτρωματικό σχέδιο νόμου, που μοιάζει περισσότερο με ολοκληρωμένο σχέδιο ανομίας. 

"Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας" τιτλοφορείται και είναι από τα σχέδια εκείνα που εγγυώνται σε καταπατητές πρώιμους και όψιμους, την τακτοποίηση εκκρεμών υποθέσεων τους αλλά και το άνοιγμα καινούργιων λογαριασμών στην μάχη του "μοντέρνου ανθρώπου" με το περιβάλλον. 

Το πιο εμβληματικό σημείο του νομοσχεδίου είναι στη σελίδα 10, άρθρο 5, παράγραφος 2, όπου αναφέρει:

Στα υδατορέματα που οι οριογραμμές τους δεν έχουν καθοριστεί σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις (ΣτΣ εννοεί τον 1650 του 86 και τον 3010 του 2002 ή ακόμα και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/90) μπορεί κατ' εξαίρεση, μετά από αίτημα ενδιαφερόμενου ή επισπεύδοντα φορέα ή ιδιώτη, για έκδοση οικοδομικής άδειας δόμησης πλησίον αυτών, να γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 3, προσωρινή οριοθέτηση υπό τις προϋποθέσεις (τις αναφέρω περιληπτικά αφού αποτελούν απλά γραφειοκρατικές διαδικασίες) να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος υδραυλική μελέτη για τη λεκάνη απορροής του ρέματος, τον ορισμό σε τοπογραφικό της φυσικής διαμόρφωσης του ρέματος, της έγκρισης των παραπάνω από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας, 

και αφού τα κάνει ο επενδυτής, ο δήμος ή ο φορέας εν γένει αυτά, το σχέδιο αναφέρει πως.....

Αστοχία επένδυσης σε ρέμα
....Σε κάθε περίπτωση η δόμηση επιτρέπεται εκτός των ως άνω γραμμών πλημμύρας και των όχθεων του υδατορέματος και σε απόσταση από αυτές που καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4067/2012 ( Α ́79), με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος νόμου. 

 Όπως καταλαβαίνετε, αρκεί να κάνετε τα παραπάνω για να μπορείτε να χτίσετε νόμιμα σε ρέμα. Όχι μέσα στην κοίτη αλλά εκεί δίπλα. Το πόσο δίπλα θα το ορίσει  η υδραυλική μελέτη την οποία θα υποβάλετε.
Προστασία ρεμάτων a la carte δηλαδή.  Το αιώνιο και ελληνικό "ναι μεν αλλά"

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής και η συντάκτης της Λ. Σταυρογιάννη, εστιάζει επίσης στο πλήθος των άσχετων μεταξύ τους διατάξεων ψηφοθηρικού χαρακτήρα, κατόπιν αιτημάτων πολλών και διαφορετικών "πελατών", τακτοποιεί από εγκαταστάσεις εκτροφείων σαλιγκαριών με τροποποίηση του Διατάγματος του '85 για την εκτός σχεδίου δόμηση, τα των αδειών δόμησης εκκλησιαστικών ακινήτων της Εκκλησίας της Κρήτης έως οικόπεδα σε ρυμοτομικά σχέδια οριστικών διανομών του υπουργείου Υγείας προ του 1960

Τα ακίνητα αυτά (εκκλησιαστικά ακίνητα και εκκλησιαστικά οικόπεδα) τα βαφτίζει "εντός σχεδίου" άσχετα με το αν,  περιλαμβάνονται ή όχι τα ίδια, στον πίνακα διανομής.
Νομιμοποιούνται επίσης και κατά παρέκκλιση οι αυθαιρεσίες των εγκαταστάσεων των ποδοσφαιρικών γηπέδων ανά την επικράτεια, εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων. 

Στο όνομα της Ανάπτυξης επίσης, προσθέτει εμπορικές χρήσεις

Επιτρέπει επεκτάσεις των εγκαταστάσεων εις βάρος κοινόχρηστων χώρων. 

Επιτρέπει να χτίζονται τα τυφλά οικόπεδα και αλλάζει σειρά διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, που ψηφίστηκε  το 2012.

Η "ανάπτυξη" είναι εδώ. Εμείς μάλλον οπρέπει να πάμε αλλού

Κοινοποιήστε το στο..
 
Υποσέλιδο
Κορυφή