19 Μαρ 2014

Ἑορτάζομεν τὴν Ἑπταετίαν

19 Μαρ 2014 , 8:47 π.μ.
Ἡ χώρα διήρχετο -καί θὰ διέρχεται αἰωνίως- μίαν κρίσιν καί ἀνεζητούσαμεν διέξοδον.

Ἡ πληκτρολογικὴ δύναμις ἡμῶν ἔκρινεν πρό ἑπταετίας ὅτι ὤφειλε νά παρέμβῃ διά νά ἀποτρέψῃ τόν δρόμον πρός τόν ἀκροδεξιόν κρημνόν.

Καὶ ἐγένετο ἡ σελίς «Jungle Report».Κοινοποιήστε το στο..
 
Υποσέλιδο
Κορυφή