22 Ιουν 2011

Τα 1000 πρόσωπα του Πα.Σο.Κ

22 Ιουν 2011 , 11:32 μ.μ.


ΘΑ-ΣΟΚ 

PASOK S.A. 

ΠΑΣΟΚ 

ΧΑΣΟΚ 

ΠΑΧΥ ΠΑΣΟΚ 

ΒΑΘΥ ΠΑΣΟΚ 

GOLDMAN PASOK 

GOLDFINGER PASOK 


ΜΠΑΤΣΟΚ 

και ΜΠΑΤΣΟ-Κ (καπετάν Τάκης Μπινιάρης) 
ΠΑΛΙΟΠΑΣΟΚ 

MOYFAPASOK 
ΠΑΣΟΚ της ηδονής 

ΠΑΣΟΚ της ενοχής 
ΠΑΡΑΠΑΣΟΚ 

και το ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΣΟΚ 


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΣΟΚ 

ΕΞΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΝΕΟconΠΑΣΟΚ 
Κοινοποιήστε το στο..
 
Υποσέλιδο
Κορυφή