21 Μαρ 2008

Η Ιερή Πορνεία των αφιονισμένων Ιεραρχών

21 Μαρ 2008 , 12:30 π.μ.
Αν πείτε μια γυναίκα πουτάνα, έχει δικαίωμα να σας σύρει στα δικαστήρια και να πληρώσετε σοβαρές αποζημιώσεις. Αν το πει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος σε εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο, για όλα τα ανύπαντρα -"ορθοδόξως"- ζευγάρια δεν τρέχει κάστανο.
e-lawyer

Η Σύνοδος να πάρει πίσω τις βρισιές της, αλλιώς ας προχωρήσουν όσοι αισθάνονται πως τους αφορά η συκοφαντική δυσφήμηση σε κοινή προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Υποθέτω πως στο τέλος του δρόμου, θα υπάρξει αν χρειαστεί και η δυνατότητα της προσφυγής σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Ροΐδη Εμμονές


Αρχίζουν να τα μπαλώνουν τώρα οι Ιεράρχες μετά την τεράστια κατακραυγή για την άθλια διατύπωση περί μοιχείας από την Ιερά Σύνοδο για το Σύμφωνο Συμβίωσης. Μαθαίνουμε από χτες ότι τώρα οι Ιεράρχες της Αγάπης ποιούν τη νήσσα και αρχίζουν να υποχωρούν από τη διατύπωση που «επέβαλλε», ποιός άλλος, ο αρχιεπίσκοπος της καρδιάς τους για τους εθνικιστικούς σκοταδιστικούς κύκλους, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος. Παραθέτουμε την είδηση νέτα-σκέτα:
 • ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ... ιερό χέρι πρόσθεσε τη λέξη «πορνεία» στη σκληρή διατύπωση της Ιεράς Συνόδου για το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ανακοινωθέν που είχαν εγκρίνει οι συνοδικοί μητροπολίτες, δεν υπήρχε η σχετική αναφορά. Σημειώνεται ότι συντάκτης του κειμένου ήταν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, ο οποίος προ δύο εβδομάδων είχε δηλώσει ότι το σύμφωνο συνιστά «επισημοποίηση της πορνείας».
  Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ήταν έντονα ενοχλημένος στη χθεσινή συνεδρίαση και προέβη σε παρατηρήσεις για τις τελικές διατυπώσεις του ανακοινωθέντος. Αποφασίστηκε μάλιστα στο μέλλον παρόμοια ανακοινωθέντα να μη δημοσιεύονται προτού δώσουν την έγκρισή τους για την τελική μορφή του κειμένου όλοι οι συνοδικοί μητροπολίτες!
  Ο Μητροπολίτης Άνθιμος ωστόσο υποστήριξε χθες ότι το κείμενο είχε εγκριθεί και επέμεινε ότι «ισχύει ό,τι αποφασίσαμε. Η απόφαση ήταν ομόφωνη» και αρνούνταν ότι έγινε νέα συζήτηση για το θέμα στη Σύνοδο.

Κι όπως διαβάζουμε από εδώ τον εκκλησιαστικό ορισμό της πορνείας:

 • Πορνεία 1 η ιδιότητα και η εργασία της πόρνης: προάγω | οδηγώ κάποιον στην πορνεία 2 ΕΚΚΛΗΣ. κάθε σεξουαλική σχέση εκτός γάμου.
αναρωτιόμαστε γιατί η Εκκλησία επιβάλλει ντε και καλά τη δική της γλωσσολογική άποψη για έννοιες που πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένες από την αδηφάγα εξουσία της. Θυμηθείτε το «εκοιμήθη», ποιός κοιμάται πώς; Για τον «έγκριτο» όμως γλωσσολόγο και λεξικογράφο Μπαμπινιώτη, τα πράματα είναι πιο καθαρά μέσα στο εθνικιστικό πλυντήριο του βυζαντινισμού. Αφορίζει και δογματίζει πολλάκις:

 • «Όποιος μιλάει για Ορθοδοξία ερήμην του Ελληνισμού, νομίζω ότι ματαιοπονεί, όποιος όμως μιλάει για Ελληνισμό ερήμην της Ορθοδοξίας, κάνει κάτι χειρότερο· ασχημονεί»

Είναι ματαιοπονία να μιλάς για Ορθοδοξία ερήμην του Ελληνισμού γιατί προφανώς οι αλλόδοξοι, αλλόθρησκοι και αλλοδαποί δεν δικαιούνται να πιστεύουν στη δική τους Ορθή Πίστη, η αποθέωση του εθνικιστικού αυτισμού. Όπως ασχημονεί κανείς να μιλάει αφοσιωμένα για τον Πλάτωνα και τον Αισχύλο μέσα στα πλαίσια της εποχής τους επειδή δεν ήταν Χριστιανοί πριν την έλευση του Ιησού! Η γκλαμουριά της ακαδημαϊκής στενομυαλιάς και του άκρατου εθνικιστικού παροξυσμού!

Ξετινάζουμε τη Βίβλο τώρα, το Ιερό Βιβλίο τάχα μας, που συνδέεται με τις μεγαλύτερες καταστροφές στη ιστορία του ανθρώπινου γένους. Επιλέγω μόνο ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα πάμπολλα που δείχνουν την πλήρη περιφρόνηση απέναντι στον Άνθρωπο, κι αυτό αναφορικά με την πορνεία. Που αυτή εξισώνεται αρνητικά με την αγάπη για τη ζωή, το πάθος, την ευτυχία, την απόλαυση αλλά γι αυτούς του αφιονισμένους Ιεράρχες και με το αβυσσαλέο μίσος για την ομορφιά, τη χαρά της εμπειρίας και κυρίως τη συναισθηματική ωριμότητα.

Όλα τα παραθέματα προέρχονται από την online έκδοση του www.newlife4you.gr με τη χαλαρά καθαρευουσιάνικη μετάφραση του Νεοφύτου Βαμβακά.

Γένεσις 38:24
(πυρ στη γυνή)

 • 24 Και μετά τρείς μήνας περίπου, ανήγγειλαν προς τον Ιούδαν, λέγοντες, Θάμαρ η νύμφη σου επορνεύθη, και μάλιστα, ιδού, είναι έγκυος εκ πορνείας. Και είπεν ο Ιούδας, Φέρετε αυτήν έξω και ας κατακαυθή.

Λευιτικόν 21:14
(άκρατες ρατσιστικές εντολές από τον Θεό προς τον Μωϋσή)

 • 14 χήραν ή αποβεβλημένην ή βέβηλον ή πόρνην, ταύτας δεν θέλει λάβει· αλλά παρθένον εκ του λαού αυτού θέλει λάβει εις γυναίκα.

Ιεζεκιήλ 16:38-42
(τι μας θυμίζει, τι μας θυμίζει... μήπως Ιράν;)

 • 38 και εκδικήσω σε εκδικήσει μοιχαλίδος και εκχεούσης αίμα και θήσω σε εν αίματι θυμού και ζήλου. 39 και παραδώσω σε εις χείρας αυτών, και κατασκάψουσι το πορνείόν σου και καθελούσι την βάσιν σου, και εκδύσουσί σε τα ιμάτιά σου και λήψονται τα σκεύη της καυχήσεώς σου και αφήσουσί σε γυμνήν και ασχημονούσαν. 40 και άξουσιν επί σε όχλους και λιθοβολήσουσί σε εν λίθοις και κατασφάξουσί σε εν τοις ξίφεσιν αυτών. 41 και εμπρήσουσι τους οίκους σου πυρί και ποιήσουσιν εν σοί εκδικήσεις ενώπιον γυναικών πολλών· και αποστρέψω σε εκ της πορνείας σου, και μισθώματα ου μη δως ουκέτι. 42 και επαφήσω τον θυμόν μου επί σε, και εξαρθήσεται ο ζήλός μου εκ σου, και αναπαύσομαι και συ μη μεριμνήσω ουκέτι.

Ωσυέ 2:2-5
(Ο καλός Θεός διατάζει τον άτυχο Ωσυέ να παντρευτεί πόρνη για να κάνει "άρειους" απογόνους)

 • 2 Κρίθητε μετά της μητρός σας, κρίθητε· διότι αύτη δεν είναι γυνή μου και εγώ δεν είμαι ανήρ αυτής· ας αφαιρέση λοιπόν τας πορνείας αυτής απ' έμπροσθεν αυτής και τας μοιχείας αυτής εκ μέσου των μαστών αυτής· 3 μήποτε εκδύσας γυμνώσω αυτήν και αποκαταστήσω αυτήν καθώς εν τη ημέρα της γεννήσεως αυτής, και θέσω αυτήν ως έρημον και καταστήσω αυτήν ως γην άνυδρον και θανατώσω αυτήν εν δίψη. 4 Και δεν θέλω ελεήσει τα τέκνα αυτής· επειδή είναι τέκνα πορνείας. 5 Διότι η μήτηρ αυτών επόρνευσεν· η συλλαβούσα αυτά έπραξεν αισχύνην· διότι είπε, Θέλω υπάγει κατόπιν των εραστών μου, οίτινες μοι δίδουσι τον άρτον μου και το ύδωρ μου, το μαλλίον μου και το λινάριόν μου, το έλαιόν μου και τα ποτά μου.

(κι αφού γεννήθηκαν οι "άρειοι" απόγονοι, αρχίζουν οι άγριες κατάρες προς την μητέρα... εντελώς σπλάτερ η συνέχεια στο ίδιο κεφάλαιο)

Παροιμίες 23:27
(η αβάσταχτη ελαφρότητα του βάθους και της στενωπού)

 • 27 διότι η πόρνη είναι λάκκος βαθύς· και η αλλοτρία* γυνή στενόν φρέαρ.

*αλλοτρία = αλλοδαπή (αφιερωμένο ειδικά στους πύρκαυλους ΝΕ.Ο.Σ.ίτες)

Ματθαίος 5:32
(τι πορνεία, τι μοιχεία...)

 • 32 Εγώ όμως σας λέγω ότι όστις χωρισθή την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, κάμνει αυτήν να μοιχεύηται, και όστις λάβη γυναίκα κεχωρισμένην, γίνεται μοιχός.

Κορινθίους Α' 11:7-9
(η γυναίκα είναι κατώτερο ον κατά τον υστερικό Παύλο...)

 • 7 Διότι ο μεν ανήρ δεν χρεωστεί να καλύπτη την κεφαλήν αυτού, επειδή είναι εικών και δόξα του Θεού· η δε γυνή είναι δόξα του ανδρός. 8 Διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλ' η γυνή εκ του ανδρός· 9 επειδή δεν εκτίσθη ο ανήρ διά την γυναίκα, αλλ' η γυνή διά τον άνδρα.

(εξάλλου, η συγκομιδή υστερικών κραυγών κι αφορισμών του μισογύνη, ομοφοβικού και πάσχοντος από τον δήθεν «μυστηριώδη» σκόλοπα[1] Αποστόλου του Μίσους είναι πλέον πανεύκολη στις μέρες μας χάρη στην πλούσια βιβλιογραφία και το ιντερνέτ)

Και μια μικρή χαριτωμένη ιστορία με τον Βασιλέα Δαβίδ:

2 Σαμουήλ 11

 • Όταν ο Δαβίδ είδε την όμορφη Βηθσαβεέ να κάνει μπάνιο, μαγεύτηκε από την ομορφιά της και ζήτησε να τη στείλουν στο δωμάτιό του. Ήταν γυναίκα ενός αξιωματικού του, του Ουρία, που τότε βρισκόταν στον πόλεμο. Όμως η Βηθσαβεέ έμεινε έγκυος και για να καλύψει την πράξη του, ο Δαβίδ προσπαθεί να φέρει τον Ουρία από το μέτωπο ώστε να κοιμηθεί μαζί της και να χρεωθεί εκείνος το παιδί. Όμως ο Ουρία δεν μπορούσε να το κάνει αυτό ενώ οι συμπολεμιστές του κινδύνευαν στη μάχη. Ο Δαβίδ κανόνισε ο Ουρία να σταλεί στην πρώτη γραμμή. Αφού τον σκότωσαν οι εχθροί, ο ίδιος παντρεύτηκε τη Βηθσαβεέ.

Πάρτε τώρα από την εφημερίδα «Ποντίκι» (22.3.2007) ένα καταπληκτικό απάνθισμα Χριστιανοσύνης κι Αγάπης μεταξύ των Ιεραρχών της Δ.Ι.Σ. όταν εξάντλησαν όλα τα επιχειρήματα και πιάσανε τις ευγένειες σε μια ιστορική συνεδρίασή τους σχετικά με την Βαβυλιάδα και το μαλλιοτράβηγμα στα Ιεροσόλυμα.

 • Αρσενική πόρνη, πουστόγερος, γομάρι, έκφυλος, κίναιδος, αρχικίναιδος, πισωγλέντης, γυναικωτός, λούστρος, τομάρι, αλήτης, γύφτος, πόρνος, μιζαδόρος, μαέστρος της διαπλοκής, τρέμων από τα οπίσθια, πορνικό στοιχείο, αποδεδειγμένα κλέφτης και ομοφυλόφιλος.
 • Κλέφτης χηρών και ορφανών, κλέφτης των παγκαριών, ρασοφόρος δαίμονας, θαμών δυσόσμων νεανικών δωματίων, Εωσφόρος, πόρνη αδερφή, Αντίχριστος, γυνή που γυρίζει μονίμως τα οπίσθια, βιτσιόζος, σιδηροδέσμιος αδελφάτου.
 • Ηλίθιος, ρεμάλι, καραγκιόζης, γουρούνι, «Γανυμήδης», μαύρος ως πίθηκος, ανίκανος και ανώμαλος, τσαρλατάνος, άπατος και αχόρταγος, βοθρώδης, δαιμονοκρατούμενος, ανθρωποειδές, ανήθικος, διεφθαρμένος και αλήτης, αρχιαλήτης, σατανικό πρόσωπο, σατανικό καρκίνωμα της Εκκλησίας, Άγιος πανούργος, φουκαριάρης που έγινε πάμπλουτος, ανάξιος, φιλοχρήματος, πρώην περιπτεριούχος, μούτσος ηλεκτρολόγος και ξενοδοχοκαμαριέρης που φόρεσε το ράσο, δοτός.
 • Ασήμαντος χωρικός, δέσμιος δαιμονικών ατόμων, πρωτομάστορας της οικονομικής ρεμούλας, ρασπουτίνος, ρασπουτίνος πατερούλης, πωρωμένος, καλοπερασάκιας, πρώην ρακένδυτος που τα κονόμησε, αχαρακτήριστος, άπληστος με το ένα πόδι στον τάφο, άθλιος με τα δυο πόδια στην κόλαση, σβούρας, μονίμως χασμώμενος και ντοπαριζόμενος, συνεταίρος του εκκλησιαστικού υποκόσμου, πιόνι, συνεταίρος του Πάπα, φαιδρός αγιότατος, σαμάρι, «βεντούζα» και «πεθερά», «σύζυγος αρσενικοθήλυκου», υπηρέτης πορνικών και υλικών αμαρτιών, αρχιρουφιάνος, ωραιοπαθής και βλαξ, φαιδρός, έχων σαθρά και δαιμονική καρδία, «μαύρος».
 • Και ο αδυσώπητος μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσόστομος στην all time classic ατάκα: τράβα να παίξεις με τις κούκλες σου!

Θέλετε όμως και μια συνταγή του αρχαίου γιαχβομαμαλάκη, ψωμί κριθαρένιο ψημένο σε ανθρώπινα σκατά; Ή αλλιώς, πώς να κάνετε το σκατό σας παξιμάδι:

Ιεζεκιήλ 4:9-13

 • 9 Και συ λάβε εις σεαυτόν σίτον και κριθήν και κυάμους και φακήν και κέγχρον και άρακον, και θες αυτά εις εν αγγείον και κάμε εξ αυτών άρτους εις σεαυτόν· κατά τον αριθμόν των ημερών καθ' ας θέλεις πλαγιάσει επί την πλευράν σου, τριακοσίας και ενενήκοντα ημέρας θέλεις τρώγει εκ τούτων. 10 Και το φαγητόν σου, το οποίον θέλεις τρώγει εκ τούτων, θέλει είσθαι με ζύγιον, είκοσι σίκλων την ημέραν· από καιρού έως καιρού θέλεις τρώγει εξ αυτών. 11 Και ύδωρ με μέτρον θέλεις πίνει, το έκτον ενός ίν· από καιρού έως καιρού θέλεις πίνει. 12 Και θέλεις τρώγει αυτούς ως κριθίνους εγκρυφίας, και θέλεις ψήνει αυτούς με κόπρον εξερχομένην από ανθρώπου, έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. 13 Και είπε Κύριος, Ούτω θέλουσι φάγει οι υιοί Ισραήλ τον άρτον αυτών μεμολυσμένον μεταξύ των εθνών, όπου θέλω διασκορπίσει αυτούς.

Θα συνιστούσαμε στους αφιονισμένους Ιεράρχες, και ειδικά στον αρχιεπίσκοπο της καρδιάς των σαλεμένων εθνικιστών, να ρίξουν μια ματιά στο ημερολόγιο.

Γράφει 2008, όχι 1008. Και μουΧΟυ, όχι πουΧου.

Για το καλό της ψυχικής τους ισορροπίας και για να μην κοροϊδεύουν άλλο τόσο το ποίμνιο τους όσο κι εμάς που δεν αναγνωρίζουμε τη μισάνθρωπη εξουσία τους επάνω στις ζωές μας.

___________________________________

[1] Σκόλωψ, σκόλοπας = το παλούκι.
 • Τα αιμοχαρή «artwork» του 1727 είναι του Δαβίδ Σελινιτζιώτη, αγιογράφου μοναχού και Ταραντίνου της εποχής, και προέρχονται από την εκκλησία του Αγίου Προδρόμου στην Καστοριά. Για αναζήτηση στο Google με ξένους χαρακτήρες, ακολουθήστε αυτό εδώ. Η Wikipedia εδώ.


ΣΧΟΛΙΑ(57)Gravatar Ο σκολοπας του Παυλου, ηταν ενας αγγελος του Σατανα, που τον βασανιζε. Περιεργο, αφου ο Θεος και το Αγιο Πνευμα ηταν παντα μαζι του ωστε αυτα που ελεγε ο 'Πρωτος μετατον Ενα' Παυλος ηταν θεοπνευστα, πως τον αφηνανε να τον βασανιζουν Σαταναδες;

Για το μισος προς την γυναικα μεσα στη ιερη μας παραδοση, δειτε κι εδω http://roides.wordpress.com/2008...12/misso120308/


Gravatar @jungle report
SAS PAW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Gravatar Μεταφορικά ήταν άγγελος του Σατανά, αλλά προσωπικά υιοθετώ την κυριολεκτική ερμηνεία που κάνει, λίγο ενοχλητικά, "κρα κρα".

Γνωρίζω το συγκεκριμένο ποστ του Ροΐδη, είναι άψογο. Όσοι έχετε υπόψη σας ανάλογες σελίδες, καταθέστε τις εδώ.


Gravatar Επ, τι έγινε sinergodless, ο Χριστόδουλος είσαι;


Gravatar giati oxi
sthn dikh mou eklhsia tha exw omws mono ierarxes san touton dw
http://www.youtube.com/watch?v=i...h? v=i4mdjE540Hs


Gravatar aaaa kai oso sex theletai


Gravatar SLY είσαι βλάσφημος, θα καείς στην κόλαση και θα κάνεις παρέα με τον οξαποδώ. Μπορεί να τα έλεγε όλα αυτά η αγία γραφή αλλά είχαν ένα κρυμμένο νόημα το οποίο εμείς αδυνατούμε να συλλάβουμε. θολοκουλτου-αρουραίοι που νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα! αισχος


Gravatar Αγαπητή μου Πετρούλα

" Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις".

(Ο Ρεμπώ δεν το είπε αυτό; )


Gravatar Προειδοποιώ άπαντες τους σχολιαστές ότι η εφαρμογή δεν παίρνει πάνω από 3000 χαρακτήρες. Οπότε, αν γράφετε σεντόνι, πρώτα γράψτε το στο notepad και μετά σπάστε το σε όσα μέρη χρειαστεί.


Gravatar Καλησπέρα σας τέκνα μου. Την ευλογία μου να έχετε, όσο βλάσφημοι και αν είσθε. Είμαι ο Παπάς. Υπάρχω από την αρχή της άτιμης τούτης κοινωνίας. Είμαι ένας άνθρωπος σαν όλους που μια μέρα, όπως σηκωνόμουν από το κρεβάτι (πέτρινο, εκείνα τα χρόνια), έπεσα με το κεφάλι πάνω στο κομοδίνο (πέτρινο κι αυτό).

Αποφάσισα, λοιπόν, εκείνη τη μέρα ότι είμαι εξυπνότερος από όλους. Έβαλα μια πρόχειρη περικεφαλαία και 2-3 ψαρωτικά μπιχλιμπίδια και γνωστοποίησα στους πάντες ότι οι μεταφυσικοί/υπαρξιακοί τους φόβοι είχαν λάβει τέλος - είχα έρθει εγώ, ο εκρπόσωπος του Θεού.

Ήταν πολύ εύκολο να το πιστέψουν: λόγω αμορφωσιάς, μη-καλλιέργειας και άγνοιας διψούσαν για Τη Γνώση, την οποία κατέγραψα, με τη βοήθεια κάποιων παράξενων μανιταριών, και τους παρέδωσα ανιδιοτελώς (πβββ..πβββχχχ..XaXXaxAxAxaXxAxAxaXaX).

Για να μην καταλάβουν το χουνέρι που τους έκανα, αφού είχαν μπόλικο χρόνο για σκέψη (δεν υπήρχε τηλεόραση, PSP, ΜΠάλα ή Ψωμιάδης), αποφάσισα να τους γεμίσω τη μέρα με ένα κάρο βλακείες: Προσευχές, 2 ώρες λειτουργία στα βυζαντινά, ανάγνωση της Βίβλου και φυσικά να δουλεύουν για πάρτη μου ("σσσσςς..."). Αυτούς που ήταν εξυπνότεροι από μένα τους έκαιγα, και έδειχνα τα καμμένα τους πτώματα στους άλλους και έλεγα "τζιζ κακά! Καίει!".


Gravatar βλασφημε sly με τις καλές προθέσεις, ένα ένα μας τα λες....κρίμα γιατί σκόπευα να γράψω όλο το κατα ματθαίον ευαγγέλιο


Gravatar (2ο μέρος)

Φυσικά, τους απαγόρεψα να κάνουν Sex χωρίς να το έχω εγκρίνει και να με έχουν πληρώσει, αφού πάντα μου την έσπαγε το ότι καμία δεν μου καθόταν όταν ήμουν νεότερος. Γενικά, μου βγήκε σε καλό, αφού ότι δεν έκανα νέος το μετέτρεψα σε αμαρτία, για να μην νιώθω άσχημα: πλέον κανείς δεν το έκανε, εκτός αν ήθελε να δει πώς νιώθει το ρολό κοτόπουλο στο φούρνο.

Όποια ομοιότητα με τους σημερινούς παπάδες είναι...συμπτωματική (...πββΒΒΧΧχΧχ...)

Σας χαιρετώ: Είστε έξυπνοι, αλλά όπως είπε και ο Αϊνστάιν, οι χρηματοδότες μου (ανθρώπινη βλακεία) είναι άπειροι και ανίκητοι.

Δικός σας,

Παπάς Ιερίδης, Τουριστικές Επιχειρήσεις Μετά Θάνατον Α.Ε.


Gravatar sorry για τη σφηνα φραπ, δεν το ελεγχα....


Gravatar Γκούχου γκούχου...παύση...λοιπόν.
Αγαπητέ εν θολοκουλτούρα αδελφέ Sly,το πόστιον αυτό (Sly at al,200 δείχνει με πάρα πολύ απλό τρόπο ένα πράγμα.Οι ιεροί πατέρες της μικρής αφρικανικής μας χώρας (ας μην παρεξηγηθούν οι Αφρικανοί) είναι τόσο βουτηγμένοι στο ιερό σκοτάδι τους που αναζητούν απελπισμένα την έλευση του Μεσαίωνα για να πάνε και πάλι καλά οι δουλειές για το μαγαζάκι τους.Ο κομμάντο Άνθιμος σαν τον αγιογράφο κρυφά ονειρεύονται να ήταν αυτοί οι δαίμονες που ξεσκίζουν την πόρνη με πελώριους δονητές στην κόλαση.


Gravatar Πολύ σκληρές αλήθειες παιδιά. Από 'κει και πέρα, όμως, πρέπει να σεβόμαστε τα θρησκευτικά πιστεύω των άλλων, όπως πάντα πρέπει να σέβονται κι εκείνοι τη διαφορετικότητά μας.


Gravatar Ποιά σφήνα; Μα δεν έγραφα εγώ! Παιδιά, ήταν ένας παπάς με μια παράξενη αύρα και έγραφε στο PC μου, όσο είχα πάει για αμαρτωλά hamburgers και αμαρτωλή Heineken (σε εβραϊκό ποτήρι). Ελπίζω να μην έκανε καμιά ζημιά.


Gravatar ρε συ φραπ αυτός ο παπάς χρησιμοποίησε το αβάταρ σου. το νου σου


Gravatar @Sly
Εννοειται μεταφορικα.
Αλλωστε, για τον χριστιανισμο, ορμονες και λιμπιντο = δαιμονικες επιρροες του Πειραζων aka Σατανας aka Διαβολος aka aka Δρακων aka Εξιεξιεξι.


Gravatar Καλά δε ντρέπεστε λίγο μιαροί αντίχριστοι;
Θα πέσει φωτιά να μας κάψει με αυτό το άρθρο.

"Γράφει 2008, όχι 1008. Και μουΧΟυ, όχι πουΧου."
Εδώ έχω να παρατηρήσω μόνο, ότι το 1008 πουΧου ήταν πιο εξελιγμένος ο κόσμος, διότι το 1008 μουΧου είχαμε τη βυζαντινή μαυρίλα.

@ΠΕΑ ΚΥΑΝΕΑ
κ. Πέα, σεβόμαστε απόλυτα το δικαίωμα του καθενός να πιστέψει ότι τραβάει η ψυχούλα του.
Δε συμβαίνει το ίδιο όμως όσον αφορά τα περιεχόμενα των δογμάτων και τους εκπροσώπους τους όταν αυτά δεν σέβονται τα δικαιώματα των υπολοίπων.

Gravatar Καμία εκκλησία δεν επιβιώνει αν απενοχοποιήσει την ανθρώπινη φύση. Όσο πιο ένοχοι αισθάνονται οι πιστοί, τόσο πιο κοντά στην εκκλησία και τους "αρχηγούς" της βρίσκονται.

Και κάτι που άκουσα χθες στη Θεσσαλονίκη:

Τι είπανε αυτοί που μετέφεραν το φέρετρο του Χριστόδουλου, στον περιεχόμενο;
...
...
...

"κι εμείς σε πάμε!"


να πως αντιδρά ο λαός στους δυνάστες του. Με χιούμορ.


Gravatar Σημειώστε επίσης ότι είναι η πρώτη αναφορά στο ιντερνέτ με το ελληνικό όνομα του Ταραντίνου της εποχής εκείνης.
Εξαρτάται από το γλωσσικό σου ένστικτο...

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE...%84%CE%B7%CF% 82


Gravatar Τουλάχιστον ξεκίνησε μια κάποια συζήτηση για το θέμα, υπάρχει και ένα σύμφωνο στο τραπέζι.

Στην Κύπρο ούτε για αστείο δεν τίθεται τέτοιο θέμα ακόμη.

κλαψ.


Gravatar Εξαιρετικόν το πόστιον φίλτατε SLY...Φωτίζει όλο το οικοδόμημα του χριστιανισμού που δεν είναι τίποτα άλλα παρά η Ενοχή ως προς την Ανθρώπινη Φύση και τη Φύση γενικώς.

Η πλέον άρρωστη εταιρία καταδυναστευσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι η χριστιακή εταιρεία. Η φιλτάτη Δρακούνα αναφέρει σωστά πως στην Κύπρο δεν έχει ακόμα τεθεί ένα τέτοιο θέμα. Και σωστά το λεει. Ωστόσο στην Κύπρο από την άλλη πλευρά, Πρόεδρος, Βουλή, Κυβέρνηση, δίδουν καθαρά Πολιτειακό-Συνταγματικό όρκο και όχι στους σκοτένδυτους. Στην Ελλάδα, καλά καλά δεν τολμάμε να θίξουμε το θέμα του Όρκου Βουλής-Κυβέρνησης.


Gravatar Το είχα παραθέσει σε άλλο σχόλιο, αλλά το ξαναπαραθέτω κι εδώ, γιατί κολλάει περισσότερο:

http://diagoras.wordpress.com/20...ble_warning_gr/

Διαβάστε ειδικά το σχόλιο 81 για το πόσο "άγια" είναι η παλαιά και η καινή διαθήκη (της λογικής), είναι όλα τα λεφτά.

Για τη σχέση ορθοδοξίας και έρωτα δείτε και το άρθρο του ιού:

http://www.iospress.gr/ios2000/ i...os20000213a.htm

και φυσικά αρκεί να πατήσετε στο google "αυνανισμός", "πόρνη & ορθοδοξία" κλπ και θα βρείτε ένα σωρό καλούδια!


Gravatar Πρώτον, με γεια το μπιχλιμπίδι και από μένα. Ο Soros έδωσε καλά λεφτά αυτό το μήνα :PP

Πολύ ωραίο post... Πω, πω... μαύρο σκοτάδι, πισσοσκόταδο! Χωρίς πλάκα, ο χριστιανισμός και η εκκλησία ήταν πάντα συνδεδεμένη με το μυσογυνισμό, την ομοφοβία, και τη δημιουργία ενοχών για το sex και τον έρωτα. Μια ματιά στα γραφτά του Αποστόλου Παύλου (και όχι μόνο φυσικά) το επιβεβαιώνει. Όσο για τις περιγραφές της βίβλου... τι Tarantino, George Romero και βάλε! Αν ποτέ βρισκόταν κάποιος να τα κάνει ταινία όλα αυτά, θα ήταν αυστηρώς ακατάλληλη! :P

Τελειώνω με απόσπασμα από το μέγιστο Αρκά, για να ευθιμίσουμε:

- Πώς γίνεται ο Θεός να είναι πανάγαθος και παντοδύναμος;
- Τι εννοείς?
- Αν το κακό υπάρχει με τη θέλησή του, δεν είναι πανάγαθος. Αν πάλι το κακό υπάρχει χωρίς τη θέλησή του, δεν είναι παντοδύναμος!


Gravatar Η πρώτη πρόταση του george μού θύμισε ότι ξέχασα τους καλούς μου τρόπους:
Καλορίζικο κι από μένα το καινούριο μαραφέτι. Αλλά γιατί μόνο 3000 χαρακτήρες βρε παιδιά; Δώστε δικαίωμα ύπαρξης στα σεντόνια! Έχουν άλλη αξία από τα "σπαστά" κείμενα!


Gravatar Η αλήθεια είναι ότι τέτοιου είδους δηλώσεις και απόψεις από την Ιερά Σύνοδο δεν εκφράζουν ούτε την πραγματική Εκκλησία του Θεού (για όσους πιστεύουμε), ούτε καν την Ορθοδοξία συγκεκριμένα. Άλλωστε, το ποίμνιο κάνει την Εκκλησία και όχι οι παπάδες. Απλά, μην μπούμε πάλι στην λογική της ισοπέδωσης και του τσουβαλιάσματος, ώστε να τους πάρει όλους η μπάλα. Σε κάθε καλό της Εκκλησίας απλά σφυρίζουμε αδιάφορα και σε κάθε μαλακία (με το μπαρντόν!) την στήνουμε στον τοίχο, όπως οι δημοσιογράφοι τον... συγχωρεμένο τον Λεμονή ύστερα από κάθε γκέλα του Ολυμπιακού. Καλό είναι να μην βγάζουμε την όποια αντιπάθειά μας μόνο και μόνο για να βγάλουμε σκάρτο τον Χριστιανισμό. Αν οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να διαχειριστούν σωστά τα λόγια του Θεού, φταίνε μόνο αυτοί. Ειναι σαν να σου δώσει ο πατέρας σου μια εταιρεία εύρωστη οικονομικά και να την φαληρίσεις. Δεν φταίει ούτε ο πατέρας, ούτε η εταιρεία. Απλά η ασχετοσύνη σου.

Πάντως, καλό θα είναι η Εκκλησία να δεχτεί στους κόλπους της όλους τους ανθρώπους, όποια σεξουαλική προτίμηση και αν έχουν. Αν κάποιος είναι ομοφυλόφιλος, δεν σημαίνεί ότι παύει να είναι σωστός επαγγελματίας, σωστός γιος, σωστός φίλος, σωστός αδελφός. Άλλωστε, ομοφυλόφιλος γεννιέσαι, δεν γίνεσαι! Οπότε, έχουν τόση ευθύνη για την σεξουαλική τους προτίμηση οι γκέι, όση ευθύνη έχει ένα παιδί, που γεννήθηκε με κάποια ασθένεια. Με άλλα λόγια, καμία!


Gravatar @ Kafros7

" Αν οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να διαχειριστούν σωστά τα λόγια του Θεού, φταίνε μόνο αυτοί"

Αν πρόσεξες καλά, το συγκεκριμένο ποστ από ένα σημείο και μετά δεν ασκεί κριτική στους εκπροσώπους του θεού, αλλά στα ΙΔΙΑ τα λόγια του θεού. Κι ούτε καν κριτική, τα λόγια του θεού από μόνα τους φτάνουν και παραφτάνουν!


Gravatar Πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση ω τσιράκια του Σόρος. Το δυστύχημα είναι ότι τα περισσότερα ανά τον κόσμο αμνοερίφια "Δεν μελετούν τας γραφάς" για να τους σηκωθούν μέχρι και οι τρίχες της μασχάλης από την φρίκη. Ή εναλλακτικά ακολουθόντας τας γραφάς θα έτρωγαν ψωμί στη χόβολη ανθρώπινης κοπριάς, μοσχαρίσιας χατιρικώς.

Άραγε από αυτό το εδάφιο βγήκε η έκφραση έκανε το σκατό του παξιμάδι;

Ο Περίκαλλος δεν σταματά να εκπλήσσει ευχάριστα την ΕΛ-ληνική βλογόσφαιρα!


Gravatar @Kafros7

Κατά πρώτον, συμφωνώ απόλυτα με την τελευταία παράγραφο του κειμένου σου, και μακάρι να το έβλεπαν και οι "Άγιοι" Πατέρες έτσι.

Κατά δεύτερον, συμφωνώ ότι το οποιοδήποτε τσουβάλιασμα δεν είναι καλό πράγμα. Ο χαρακτηρισμός όλων των σχέσεων εκτός χριστιανικού γάμου ως "πορνεία" δεν είναι τσουβάλιασμα;

Κατά τρίτον, αυτή η αντιμετώπιση δεν ανήκει μόνο στην εκκλησία, αλλά και στα ίδια τα ιερά κείμενα. Για παράδειγμα:

« Ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε αυνανιζόμενοι, ούτε αρσενοκοίτες ( σσ ομοφυλόφυλοι), ούτε πλεονέκτες, ούτε κλέπτες, ούτε μέθυσοι, ούτε λοίδωροι , ούχ άρπαγες, βασιλείαν Θεού ού κληρονομήσουσι»
( Α΄ προς Κορινθίους επιστολή, στ΄9 )

Στέκομαι ιδιαίτερα στα "σεξουαλικά" αμαρτήματα, μιας και για αυτό μιλάμε τώρα. Και αυτό το απόσπασμα είναι από τις επιστολές του Απ. Παύλου, που αν δεν κάνω λάθος, ανήκει σε αυτό που αποκαλούμε "Αγία Γραφή", δηλαδή στο σύνολο των ιερών βιβλίων του χριστιανισμού....


Gravatar George, σκέψου μόνο σε ποια εποχή γράφτηκαν και σε ποιον κόσμο απευθύνονταν τα κείμενα αυτά. Η "Αγία Γραφή", όσο αγία και να ήταν, δεν θα μπορούσε να παρεκκλίνει τελείως από την γενικότερη στάση ζωής των ανθρώπων εκείνης της περιόδου. Ο Χριστός ο ίδιος συγχώρεισαι την μοιχαλίδα, λέγοντας στους Γραμματείς και τους Φαρισαίους "ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω", συγχώρησε πανω στον σταυρό τον ληστή που ζήτησε μετάνοια, συνέφαγε με τους αμαρτωλούς. Τα λόγια είναι το πιο εύκολο να τα ερμηνεύσει, όπως ακριβώς θέλει ο καθένας. Πολλοί προτιμούν να πράττουν βάσει αυτών που απλά διαβάζουν και όχι κοιτάζοντας λίγο βαθύτερα. Τον Χριστό τον ίδιο μονίμως τον παρερμήνευαν ακόμα και οι ίδιοι οι πιστοί και δεν καταλάβαιναν το πραγματικό νόημα των λόγων του. Δυστυχώς, αυτοί που καλούνται να μεταδώσουν στο ποίμνιο τα ιερά κείμενα είναι άνθρωποι σαν κι εμάς, πολλές φορές πολύ πιο αμόρφωτοι από εμάς, που βλέπουν το παπαδαριό ως επάγγελμα και μόνο.


Gravatar Nasos, η ίδια απάντηση είναι και για σένα και περιμένω σχόλιο. Είναι ωραίο το θεματάκι και άκρως επίκαιρο.


Gravatar @Kafros7

Ουδεμία σχέση έχει η εποχή που γράφτηκαν κ. Κάφρε.
Σχέση έχει μόνο το μέγεθος του κάλου στον εγκέφαλο αυτών που τα έγραψαν.

Διότι την ίδια ακριβώς εποχή, αν πήγαινε κανείς με αυτά τα "αγιουργήματα" πχ στην στην Αθήνα ή ακόμα παλαιότερα στη μινωική Κρήτη, όπου η μόδα στο γυναικείο ντύσιμο ήθελε τις γυναίκες γυμνόστηθες, τότε θα τον παίρνανε με τα αυγά αυτόν και τις αγιαστούρες του.

Το αυτό είχε συμβεί με την περίπτωση του αποστόλου Παύλου όταν έκανε κατήχηση στους Αθηναίους στον Άρειο Πάγο και γελούσε όλη η Αθήνα.


Gravatar @drakouna
Τι πράγματα είναι αυτά δεσποινίς Δρακούνα;
Εμείς σας είχαμε για πιο εξελιγμένους.

Το μόνο θετικό πάντως είναι ότι θα πάτε στον Παράδεισο.


Gravatar @ Kafros7
" δεν θα μπορούσε να παρεκκλίνει τελείως από την γενικότερη στάση ζωής των ανθρώπων εκείνης της περιόδου"

Αλήθεια, γιατί να μην μπορεί, και να χαρίζεται στους αδαείς αμαρτωλούς;

Εξάλλου, τα κείμενα τα ίδια είναι γεμάτα από αντιφάσεις: Θες ειρήνη; πες ότι ο χριστός είπε "αγαπάτε αλλήλους". Θες πόλεμο; Ο Χριστός είπε ότι δεν ήρθε να φέρει ειρήνη, αλλά ρομφαία. Άσε που τα παιδιά των Ελλήνων τα λέει σκυλιά!(μα ρίξε μια ματιά στα λινκς που έβαλα πιο πάνω!).

Εξάλλου, πολλές από τις μισαλλόδοξες και ρατσιστικές ερμηνείες των κειμένων αποτελούν κανόνες της ορθοδοξίας. Αν δεν συμφωνείς μαζί τους, γίνεσαι (αυτομάτως)αιρετικός!


Διότι κάθε θρησκεία είναι δόγμα. Ή το δέχεσαι όλο το πακέτο προσφοράς ως έχει, ή θα καείς στην κόλαση!


Gravatar πόρνη η [pórni] O30 : γυναίκα που κατ΄ επάγγελμα και με αμοιβή εκτελεί τη σεξουαλική πράξη, που προσφέρει το σώμα της για τη σεξουαλική ικανοποίηση άλλων· ιερόδουλη, πουτάνα: Έγινε ~ από φτώχεια και ανέχεια. Eπισκέπτεται συχνά τις πόρνες του λιμανιού. A ρσενική ~, τραβεστί. || (επέκτ.) υβριστικός χαρακτηρισμός για ανήθικη γυναίκα. || και ως βρισιά για οποιαδήποτε γυναίκα. πορνίδιο* το YΠOKOP. [λόγ. < αρχ. πόρνη] αντρόγυνο το [andrójino] O41 & ανδρόγυνο το [anδrójino] O42 : άντρας και γυναίκα που είναι παντρεμένοι: Eίναι αγαπημένο ~. Zουν σαν ~, για ζευγάρι που συζεί χωρίς να είναι παντρεμένο. [μσν. αντρόγυνο(ν) < ελνστ. ἀνδρόγυνον (προφ. [nd]) (διαφ. το αρχ. ἀνδρόγυνος ὁ `ερμαφρόδιτος΄)· -νδ-: λόγ. επίδρ.] (από το on line λεξικό της κοινής νεοελληνικής)

Τα πράγματα είναι απλούστατα. Η ίδια η γλώσσα ξεβρακώνει τους "ηθικολόγους". Περαιτέρω σχολιασμός περιττεύει.

α, και για τις "βιβλικές αναφορές" μη ξεχνάτε τον "σοφό Σολομώντα" με τις 600 παλλακίδες (που δεν τις λένε έτσι οι Ο' αλλά έτσι ήταν). Και χωρίς καν σύμφωνο συμβίωσης!


Gravatar @Kafros7:

Κάφρε, για το άκυρο του επιχειρήματος της "εποχής που γράφτηκαν" συμφωνώ απόλυτα με τον Spy. Αλλά ας υποθέσουμε ότι το επιχείρημά σου δεν είναι άκυρο. Δεν νομίζεις ότι, αφού λοιπόν άλλαξαν οι εποχές και τα ήθη, θα έπρεπε και η Εκκλησία να αλλάξει/ανανεώσει τα "Ιερά Κείμενά" της; Φαντάζεσαι να διδασκόμασταν Φυσική από βιβλίο της βυζαντινής εποχής; Τί θα έλεγες τότε, να σκεφτούμε και την εποχή που γράφτηκε το βιβλίο και να το κρίνουμε επιεικέστερα;

Όσο για το νόημα των λόγων και των πράξεων του Χριστού, άφησέ με να πιστεύω ότι αν ξαναερχόταν ο Χριστός σήμερα από τα μέρη μας, θα έπαιρνε στο κυνήγι όλους όσους μιλούν στο όνομά του, και όλους όσους το παίζουν εκπρόσωποί του (αυτοανακηρυγμένοι) στη Γη.


Gravatar http://www.thebricktestament.com/

http://www.truechristian.com/ con...sionboothx.html


Gravatar Ουδής αναμάρτητος
διότι ο αμαρτωλός είναι και πελάτης
απ΄ αυτόν θα τα πάρουμε
για να τον συγχωρήσουμε και να τον καταστήσουμε
αναμάρτητο


Gravatar 1) Την επόμενη φορά βάλτε μεγαλύτερο ποστ, είναι πολύ μικρό.Πλάκα μας κάνετε 8 σελίδες ποστ να πούμε.

2) Κάπου είδα ότι αναφέρθηκε το όνομα του κύριου Χουντόπουλο-Χριστόδουλο.Ακόμα και τώρα που τα κακάρωσε ασχολείστε μαζί του.Φτάνει όσο το γλεντήσαμε το γλεντήσαμε, αφήστε τον άνθρωπο να καεί με την ησυχία του στην κόλαση.

3) Όσον αφορά την εκκλησία, παππάδες, μπάτσοι και ναζί στο ίδιο μαγαζί.Τι να λέμε τώρα.Όλη η ορθοδοξία βασίζεται στον εξευτελισμό και την ταπείνωση του ανθρώπου.Αγάπα τον πλησίον σου αρκεί να μην είναι αλλόθρησκος ή άθεος, κομμουνιστής ή αναρχικός, λεσβία ή αδερφάρα.Και δώσε φωτογραφίες πλαι πλάι με τους χουντικούς, και ομιλίες για σύνορα με την Σερβία.Ποιοι?Αυτοί που πληρώνονται για να κάθονται.


Gravatar h eklisia kai genika oles oi thriskies yposxontai metathanaton amives sthn xristianosinh einai o paradeisos......omws....
sto islam lene pws otan kapios pethanei kai einai kalos mousoulmanos tou dinoun 72 parthenes dwro
giauto einai kai toso fanatikoi kai zwnontai me ekriktika xixixixi...
fadazontai pws meta thanaton tha exoun 72 parthenes na gamane xaxaxaxaxaxa
den mporeis vevea na peis apo to diko mas magazaki exei makraaaaaaaan kaliteres prosfores kai ypiresies......
telika to provlima einai h sexoualikh sterish........
ama eixame perissoteres gynaikes autos o kosmos tha htan kaliteros


Gravatar Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και δεν μπορώ να απαντήσω στον καθένα σας ξεχωριστά λόγω του μεγάλου όγκου των σχολίων. Με εξαίρεση:

πόσαθέλειςγιανα (...?)
Τον Σεληνιτζιώτη τον ξέρω μόνο με τους λατινικούς χαρακτήρες και με την ελληνική ορθογραφία που φαντάστηκα, "Σελινιτζιώτης", επειδή δεν μου επέστρεφε τα κατάλληλα αποτελέσματα το Google. Διορθώνω την αναφορά μεν, αλλά θα ήταν προτιμητέο ένα πιο ήπιο στυλ παρατηρήσεων και διορθώσεων. Ουδείς αλάνθαστος.

Μαλακοζουράρης
Αν θέλετε μεγαλύτερα +ιερά πόστια+ λάβετε υπόψη το χρόνο που μας τρώει έστω μια πρόχειρη έρευνα. Τα συγκεκριμένα αποσπάσματα τα διάλεξα για την σπανιότητα των αναφορών τους σε άλλες "ανθελληνικές" ιστοσελίδες. Και το έγραψα κάπου στο ποστ (για τον υστερικό Παύλο) ότι για μερικούς χαρακτηριστικούς όρους είναι πανεύκολη η αναζήτηση στο ίντερνετ, θεωρώ περιττό να επαναλαμβάνομαι. Η σκατοφαγία του Ιεζεκιήλ είναι μεν αρκετά γνωστή αλλά δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένο το συγκεκριμένο χωρίο παρά μόνο σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες, όμως έγινε γνωστή χάρη στον Μισέλ Ονφρέ. Για τον μακαρίτη Χριστόδουλο έχετε απόλυτο δίκιο.

Donkey
Τρόμαξα όταν τα είδα αυτά τα λινκ... πολύ "διαφωτιστικά".

SKY
Από ποιο λεξικό μεταφέρεις τους ορισμούς; Το "Aρσενική ~, τραβεστί" δεν ισχύει, αντιθέτως εννοεί τον πληρωμένο ανδρικό έρωτα.

drakouna
Κουράγιο! Ο αγώνας δεν τελειώνει ποτέ.


Gravatar Συμφωνώ απόλυτα στο ότι θα έπρεπε πολλά από τα ιερά κείμενα να αλλάξουν και να έρθουν πιο κοντά στα σημερινά δεδομένα. Αν και βέβαια, καλό θα ήταν τα ίδια κείμενα να τα ερμήνευαν διαφορετικά οι ίδιοι οι ιεράρχες. Το ξαναλέω, πολλά από τα γραφόμενα είναι και θέμα ερμηνείας, μην μένετε μόνο στα λόγια αυτά καθεαυτά. Αν το κάνετε, τότε πρέπει να ζητήσετε τον λόγο από αυτούς που τα έγραψαν. Οπότε, κομματάκι δύσκολο να πάρετε απαντήσεις... Στον άλλο κόσμο ίσως!

Καλό θα είναι για τον Χριστόδουλο να υπάρχει λίγο παραπάνω σεβασμός. Αν μη τι άλλο, ήταν πολύ καλύτερος από τον Σεραφείμ και έκανε πολύ δουλειά για την Εκκλησία. Αν σε πολλούς δεν είναι γνωστή, τότε αυτό είναι καλό. Σημαίνει ότι δεν τα έβγαλαν προς τα έξω, όπως είναι το σωστό. Αποτυχία του ήταν το ότι δεν επήλθε η κάθαρση από τα σάπια στοιχεία, που χαλάνε το όνομα της Ορθοδοξίας και το ότι αυτή η ΤΕΡΑΣΤΙΑ περιουσία θα έπρεπε να περάσει κατά ένα μεγάλο μέρος της στον κόσμο, που έχει πραγματικά ανάγκη. Παιδιά, τα πρόσωπα αμαυρώνουν την Εκκλησία και όχι ο λόγος του Θεού μέσω των Γραφών. Αν οι σωστοί άνθρωποι μετέδιδαν τα ιερά κείμενα, τότε δεν θα κάναμε αυτή την συζήτηση σήμερα.

Μαλακοζουράκη, βλέπω ότι ενοχλείσαι με την Εκκλησία, διότι δήθεν δεν "αγαπάει" τους κομμουνιστές, του άθεους, τις αδελφάρες, τους αναρχικούς. Το κατακρίνεις αυτό και μπράβο σου. Άρα, βγαίνει το συμπέρασμα ότι εσύ αγαπάς και δέχεσαι τους ακροδεξιούς ή χουντικούς και τους τυφλά πιστούς; Μην έχουμε δυο μέτρα και δυο σταθμά...


Gravatar Kafros7 με τους τυφλά πιστούς δεν έχω κανένα πρόβλημα.Αν με τον όρο τυφλά πιστούς εννοείς τους φανατικούς που δεν σέβονται ότι υπάρχουν κάποιοι με διαφορετική γνώμη από αυτούς τους σιχαίνομαι.

Σιχαίνομαι κάθε έναν που θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από κάποιον άλλο.Σιχαίνομαι κάθε έναν που προσπαθεί να μου στερήσει την ελευθερία και το μόνο που έχει στο μαυλό είναι μια μεγάλη Ελλάδα,μια μεγάλη Τουρκία, μια μεγάλη Αλβανία, μια μεγάλη Αμερική....

Σιχαίνομαι κάθε φασίστα,χουντικό πες το όπως θέλεις που κατοικεί σε αυτόν τον πλανήτη.Είναι πλάσματα που μολύνουν τον αέρα και δεν υπάρχει κάνένα ζώο που μπορείς να το συγκρίνεις με αυτούς.

Σιχαίνομαι κάθε έναν που το μόνο που ξέρει είναι να είναι ρατσιστής, να μισεί, να βλέπει εχθρούς παντούς.

Η παρατήρησή σου είναι τουλάχιστον αστεία και έδειξες ότι μάλλον δεν κατάλαβες και τι έγραψα.

'' Είμαι κατά της εκκλησίας επειδή είναι φασίστες''


Gravatar Κατάλαβα πολύ καλά τι έγραψες. Μόνο και μόνο η φρασεολογία σου φανερώνει άνθρωπο που είναι μονίμως νευριασμένος. Ακόμα και μαζί μου το ίδιο συνέβη. Διαφώνησα και αμέσως μίλησες για αστειότητες και άλλα τέτοια. Όσο έχεις εσύ τις απόψεις σου και τις υποστηρίζεις (απ' ότι φαίνεται) με πάθος, έτσι κάνουν και κάποιοι άλλοι, που για σένα ορίζονται ως ακραίοι. Το ότι έχεις μια άποψη, σημαίνει ότι θεωρείς πως έχεις δίκιο, άρα την υπερασπίζεσαι σου μέχρι τέλους. Το τυφλά που ανέφερες, είναι τελείως σχετικό. Τυφλός μπορείς να χαρακτηριστείς και εσύ, διότι έχεις μια συγκεκριμένη ιδεολογία και άποψη και τέλος. Δεν άκους τίποτα και κανέναν και απλά εμμένεις σε αυτά που πιστεύεις. Αυτό δεν είναι κακό, απλά κάνεις αυτό που κατηγορείς. Επομένως, για έναν που διαφωνείς κάθετα μαζί σου, θεωρείσαι εσύ ακραίος.

Όταν μιλάς για ρατσιστές, σε ποιους αναφέρεσαι; Διότι ρατσισμός είναι και αυτό που κάνεις εσύ, λέγοντας "Σιχαίνομαι κάθε έναν που το μόνο που ξέρει είναι να είναι ρατσιστής, να μισεί, να βλέπει εχθρούς παντούς". Τελείως σχετικό και αυτό. Εχθρούς θεωρούσε και ο Χίτλερ τους απλούς Εβραίους και τους έκανε σαπούνια, αλλά δεν ήταν τίποτα άλλο από απλοί πολίτες, θύματα της τρέλας και της παράνοιάς του. Οπότε, μάλλον μισείς όσους έχουν τελείως άλλη ιδεολογία από σένα.

Όσο για την Εκκλησία, είσαι εναντίον της, διότι είσαι άθεος. Είναι απλά τα πράγματα. Ο δήθεν φασισμός της Εκκλησίας είναι μια γενικότητα και ένα τσουβάλιασμα, όπου μια άσχημη πτυχή της (βλέπε περιουσία, ορισμένοι κακοί ιεράρχες) γενικεύεται στο μυαλό σου και γίνεται ο κανόνας.


Gravatar @kafros7

"George, σκέψου μόνο σε ποια εποχή γράφτηκαν και σε ποιον κόσμο απευθύνονταν τα κείμενα αυτά. Η "Αγία Γραφή", όσο αγία και να ήταν, δεν θα μπορούσε να παρεκκλίνει τελείως από την γενικότερη στάση ζωής των ανθρώπων εκείνης της περιόδου."

Κάτι τέτοιο θα γραφα κι εγώ για να σου δείξω το πόσο "θεόπνευστη" είναι.Ολόκληρος Θεός και δεν μπορούσε να προβλέψει ότι μετά από χρόνια ο λόγος του θα είναι παρωχημένος,αναχρονιστικός και καθυστερημένος.

" Αν μη τι άλλο, ήταν πολύ καλύτερος από τον Σεραφείμ και έκανε πολύ δουλειά για την Εκκλησία."

Για αυτό το λόγο είναι και τόσο μισητός(κι από μένα) γιατι το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν το τομάρι του η συμμορία του και γενικότερα όλο το χουντοσυνάφι του.Δεν θέλει και τόση ευφυία για να μην είσαι (όχι εσύ,γενικά) πιόνι.

Όσο για τον υπερτιμημένο Χριστό σε προκαλώ να μου βρεις έστω μία ΙΣΤΟΡΙΚΗ απόδειξη ότι υπήρξε.

Επίσης δεν βγάζω άκρη πως βάζω pic στο comment και δεν είμαι ηλίθιος συνήθως.


Gravatar τεστ..να σβηστεί..


Gravatar Συμπέρασμα πρώτο:

Είμαι άθεος αν και δεν θυμάμαι πότε το είπα αυτό.

Συμπέρασμα δεύτερο:

Είμαι συνέχεια νευριασμένος.Σίγουρα εσύ που με ξέρεις χρόνια κάτι θα ξέρεις.Αλλά από την άλλη επειδή δεν σου άρεσαν αυτά που είπα μάλλον σωστό το συμπέρασμά σου.

Συμπέρασμα τρίτο:

Είμαι ρατσιστής.Ναι επειδή δεν χωνεύω τους φασίστες που πιστεύουν ότι οι άλλοι είναι κατώτεροι από αυτούς ίσως εκτός από ρατσιστής να είμαι νευριασμένος και άθεος.

Παρατήρηση:

Αυτό για τον Χίτλερ τι το είπες?Απλά για να υπογραμμίσεις ένα άτομο που δεν χωνεύω ή μήπως είσαι λάτρης του και τον θεωρείς καλό παιδίκαι τον έφερες ως παράδειγμα για να το βουλώσω?


Gravatar Tropikosss, εγώ είμαι άσχετος και το pic ούτε που κατάλαβα τι είναι!

Όταν λες πιόνι, τι εννοείς; Εγώ πιστεύω στον Θεό για την πάρτη μου και δεν επηρεάζομαι, όποιος και αν είναι στην ηγεσία της Εκκλησίας. Ο Χριστόδουλος έφερε την Ορθοδοξία στο προσκήνιο και για μένα κρίνεται ως κάτι θετικό από πολλές πλευρές. Δεν έχει νόημα να τις αναλύσουμε, διότι βρισκόμαστε σε τελείως άλλο μήκος κύματος στο συγκεκριμένο θέμα. Για να καταλάβεις τι εννοώ, είναι σαν να μου λες ότι ο Ίβανσιτς είναι πετυχημένη μετεγγραφή για τον Παναθηναϊκό (που όντως είναι), αλλά εγώ θα χαιρόμουν μόνο αν τον έβλεπα με ορική ρήξη συνδέσμων και αυτό θα θεωρούσα επιτυχία!

Όταν λες υπερτιμημένο τον Χριστό, ποιο είναι το κριτήριο; Μου φαίνεται λίγο μπακαλίστικο το ερώτημά, όπως και το να αποδείξω την ύπαρξή του. Πως ξέρεις ότι υπήρξε ο Ιούλιος Καίσαρας. Το οτι υπήρχαν νομίσματα με την κεφάλα του και διάφορα άλλα χειρόγραφα εμένα δεν με πείθουν. Μακάρι να ζούσα εκείνη την εποχή με σημερινή όμως τεχνολογία και να έβγαζα και βιντεάκια με τα θαυματά του. Θα τα ανέβαζα και στο Youtube ως πειστήρια.

Τέλος, πολύ θέμα γίνεται γι' αυτό που έγραψα στην αρχή του πρώτου comment. Υπάρχει καμία οδηγία του Θεού προς τους Αποστολούς και τους απογόνους του, που να λέει ότι δεν θα πρέπει να αλλάξει ούτε λέξη στο μέλλον από τις Γραφές; Το επαναλαμβάνω, όλα τα γραφόμενα τα ερμηνεύει όπως θέλει ο καθένας. Ένας πιο συντηρητικός μένει πιστός στο κείμενο και δεν παρεκκλίνει στο ελάχιστον και ένας πιο προοδευτικός προσπαθεί να αναλύσει τα γραφόμενα μέσα και από την ίδια στάση ζωής του Χριστού και το έργο του.


Gravatar Το πρώτο συμπέρασμα βγαίνει αβίαστα και ήταν το πιο εύκολο απ' όλα. Αν δεν είσαι και το κρύβεις τόσο καλά, μαγκιά σου και λάθος δικό μου.

Το δεύτερο συμπέρασμα βγήκε από την απάντησή σου, που ήταν αρκετά επιθετική και κυρίως στο τελευταίο της κομμάτι. Επειδή στο blog αυτό οι περισσότεροι έχετε πάνω-κάτω τις ίδιες αντιλήψεις, η διαφορετικότητα αντιμετωπίζεται με κάποια εχθρότητα και πολλές φορές με ειρωνεία. Η λέξη "σιχαίνομαι" είναι επιθετική και δείχνει νεύρα. Το αν μου άρεσαν ή όχι τα γραφόμενά σου, είναι άλλο θέμα. Απλά διαφωνούμε, δεν τρέχει και τίποτα.

Πρόσεχε τι λέω. Δεν σε είπα ρατσιστή επειδή δεν γουστάρεις τους φασίστες. Καλά κάνεις και δεν τους γουστάρεις. Απλά, το ίδιο ακραίος και ρατσιστής μπορεί να θεωρείσαι και γι' αυτούς, με τους οποίους διαφωνείς. Όσο τυφλοί είναι αυτοί με την άποψή τους, το ίδιο μπορεί να είσαι και εσύ.

Από που βγαίνει ότι θεωρώ καλό τον Χίτλερ; Μου αρέσει που με κατηγορείς για παραποίηση των απόψεών σου...


Gravatar @Kafros7:

Λες:"Πρόσεχε τι λέω. Δεν σε είπα ρατσιστή επειδή δεν γουστάρεις τους φασίστες. Καλά κάνεις και δεν τους γουστάρεις. Απλά, το ίδιο ακραίος και ρατσιστής μπορεί να θεωρείσαι και γι' αυτούς, με τους οποίους διαφωνείς. Όσο τυφλοί είναι αυτοί με την άποψή τους, το ίδιο μπορεί να είσαι και εσύ."

...και;.Όχι, σοβαρά τώρα, και τί μ'αυτό; Παρόμοια επιχειρηματολογία έχω συναντήσει πολλές φορές σε αυτό το blog, και νομίζω ότι δεν οδηγεί πουθενά. Και ακριβώς γι'αυτό το λόγο με έχει οδηγήσει πολλές φορές να κάνω το χειρότερο: Να ξενερώσω και να μη θέλω καν να μπω στον κόπο να απαντήσω. Ελπίζω να μη μου ξανασυμβεί.


Gravatar @kafros7

Πιστεύω ότι κατάλαβες πολύ καλά τι σε ρωτάω και νομίζω ότι υπεκφεύγεις.Αυτό με τον Καίσαρα δεν είναι παρά σοφιστεία.Εκτός απ τα νομίσματα που έχεις κάθε δικαίωμα να μην πείθεσαι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες αναφορές από ιστορικούς και άλλους της εποχής.Για τον Χριστό που έκανε τόσο σάλο όσο λένε οι γραφές,έκανε θαύματα,είχε τόσο κόσμο που τον ακολουθούσε,τα βαλε με το σύστημα κτλ κτλ πόσες αναφορές υπάρχουν;Μάντεψε.

Για "υπερτιμημένος" δεν είναι καθόλου μπακαλίστικο το κριτήριο.Δεν είναι της παρούσης αλλά δεν είναι δυνατόν ο γιος του Θεού να εξορκίζει επιληπτικούς και να προτείνει νηστεία για θεραπεία.Ο τελευταίος γιατρός σήμερα μπορεί να σου πει ότι αυτό είναι μεγάλη βλακειάρα.Ο Ιπποκράτης τα λεγε 400 χρόνια πριν όπως ακριβώς είναι και κραζε και τους"αγύρτες" (έτσι τους έλεγε) που πούλαγαν θάυματα.Έφερα ένα παράδειγμα που μου ρθε στο μυαλό.Μπορώ να σου γράψω πολλά ακόμα άμα θέλεις.Φαίνεσαι ήρεμος και σοβαρός
άνθρωπος,πώς σ έχουν παραμυθιάσει έτσι ;Κρίμα είναι.


Gravatar @Kafros7
Από που βγαίνει ότι θεωρώ καλό τον Χίτλερ; Μου αρέσει που με κατηγορείς για παραποίηση των απόψεών σου...

Έδωσα δύο ερμηνείες εσύ απλώς μορούσες να κρατήσεις όποια θέλεις.

Στα υπόλοιπα ο FrapDigo με κάλυψε απόλυτα.


Gravatar θα διακόψω τη συζήτηση με ένα πολύ πολύ μικρό σχολιάκι σχετικό με όλα αυτά. Μετά είστε ελεύθεροι να συνεχίσετε. Κατά τη γνώμη μου, η ίδια η ενασχόληση (που συχνά γίνεται προσκόλληση) με τη θρησκεία, αναιρεί τον σκοπό που υποτίθεται οτι αυτή πρεσβέβει, χοντρικά δηλαδή την καλυτέρευση του κόσμου. Αυτό γιατί η πίστη σε μία θρησκεία σε κάνει αυτομάτως να απορρίπτεις τις υπόλοιπες, πράγμα που γεννάει ατέλειωτες συζητήσεις μεταξύ των θρησκειών,συζητήσεις που περιθωριοποιούν το κοινωνικό σου έργο και σε κάνουν να ξεχνάς τον πραγματικό σου ρόλο (όπως γίνεται με τόσους και τόσους πιστούς που μεταλαμπαδεύουν τις αξίες των γραφών όντας καρασυντηρητικοί,μισαλλόδοξοι και ρατσιστές) .
Εν τέλει σε τι οφελεί να ασχολούμαστε με κάτι τόσο απροσδιόριστο όσο ο θεός, την ώρα που η ανθρωπότητα κατακρεουργείται απο οξύτατα προβλήματα (περιβαλλοντικά,κοινωνικά κτλ); Δεν ειναι αυτό απο μόνο του ένδειξη αδιαφορίας και αθέτηση της αυτοαναγόρευσης της θρησκείας ως ''φορέα του καλού και της σωτηρίας απο τα προβλήματα''; Πως θα απαλαγούμε απο τα προβλήματα αν δεν ασχοληθούμε με αυτα, αλλά με έναν θεό του οποίου οι εκπρόσωποι έχουν αποδειχθεί ΤΟΣΟ ανάξιοι ανεύθυνοι και εγωιστές; Πιστεύω πως η κατακλείδα που λείπει απο το τόσο καλά ενημερωμένο και τεκμηριωμένο ποστ, είναι ''εδώ ο κόσμος καίγεται...''


Gravatar Υ.Γ. τελικά το σχολιάκι βγήκε ολίγον τι σεντόνι (για τα νέα δεδομένα μεγέθους). Συγχωρέστε με!!

Χαίρετε ω ζουγκλοεξερευνητές!! Περιμένω με αγωνία το επόμενο ρεπορτάζ απο τα βάθη του τροπικού δάσους!


Gravatar τα σκουληκια κανουν παρτυ
ο γνωστος στοκικος σταυροφορος
συμφωνα με το μπλογκ του στοκου και των φασιστοβλητων (η γνωστη ονειροκλαστρια το ανεφερε σε καποιον θρακα), επεσε ηρωικα με το ελικοπτερο στην θεσσαλονικη-βορειο ελλαδα πριν απο μερικες μερες!!!!
επισης καποιος ενημερωσε τη εισαγγελεια για το ρατσιστικο ελληνικο αιμα... γιατι τον απειλουσαν και οι θρασυδειλοι το κλεισαν


Gravatar ΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ .

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥΤΣΟ ΕΙΜΑΣΤΕ.

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ,ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ,ΚΛΠ

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΗΣΣΙΑ. Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΛΑΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΑΕΙ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ

Κοινοποιήστε το στο..
 
Υποσέλιδο
Κορυφή