1 Δεκ 2008

Mission Impossible: υποκλέψαμε το ημερολόγιο του Πλεύρη!

1 Δεκ 2008 , 12:54 π.μ.
Δεν θα το πιστέψετε, αλλά καταφέραμε να χακέψουμε αυτή τη φορά τον υπολογιστή του Πλεύρη, μπήκαμε στα αρχεία του και βρήκαμε το προσωπικό του ημερολόγιο! Το πιο συνταρακτικό όμως που ανακαλύψαμε είναι ότι ο Πλεύρης μπαίνει στο Jungle Report και συμμετέχει ενεργά σε αυτό! Το πώς, θα το διαβάσετε στην πιο πρόσφατη καταχώρηση που σας βάζουμε με αφορμή τις επικείμενες δίκες στις 2 και 3 του Δεκεμβρίου. Και μαζί προσφέρουμε, σε αποκλειστικότητα και πάλι, το σκεπτικό της μειοψηφίας σε 35 σελίδες, που αθώωνε πρωτόδικα τον Κωνσταντίνο Πλεύρη για το γνωστό βιβλίο του, σε συμπιεσμένο αρχείο .rar


Plevri's Fart from SLY on Vimeo


Ιερό λίνκιο και προς YouTube μεριά: το κλανίδι του Πλεύρη

Μετά την ευχάριστη εισαγωγή, απολαύστε τώρα το απόλυτο μυστικό ημερολόγιο όλων των εποχών.


Αγαπητόν μου ημερολόγιον

Νομίζω ότι πολύ πρωτύτερα από τον Φαραώ εφευρήκα εγώ το κακόν μίασμα της γλοιώδους φυλής των εβραίων. Οι προδότες και μυσαροί ιθαγενείς του έθνους μας, που καυχώνται αδίκως ότι είναι πιότερο Έλληνες από μένα, θεωρούσιν ως ελάττωμα το μίσος προς έναν ξένον λαόν μα απολείπουν πως αυτό το μίσος είναι η μοναδική δικλείδα ασφαλείας δια την καθαρότητα του Έθνους μας. Τούτη τη στιγμή με τρώγει η αιμορροΐδα μου διότι, άκουσον άκουσον, είμαι ένοχος επειδή αγαπώ την Πατρίδα μου! Μεγάλη δυστυχίαν είναι να έχει κανείς πολύ καλήν καρδία και ειδικώς προς ένα λαό με παράδοσιν εις την εξαπάτησις και τας συνωμοσίας κατά του αγέρωχου Ελληνισμού. Ο ελεεινός προδότης Παναγιώτης Δημητράς και η σουρλουλού εβραιοαμερικανίς φίλη του με το απεχθές κανίς, που εντροπιάζει το φύλον της, καλίτερα να χωθούν μέσα στα σιωνιστικά λαγούμια από όπου προέρχοντο. Τας συγκινήσεις εύκολον είναι να τις αποφύγω, το δύσκολον είναι να συμπονώ αυτά τα εμέσματα επειδή προστάζει τούτον ανηλεώς και καταπτύστως η Δημοκρατία!

Tελικώς, οι κίναιδοι αποδεικνύσωσι χρήσιμοι εις την κοινωνίαν, εκτός από το να δουλεύουν εις την οδοποιίαν γίνονται εξαίρετοι πράκτορες του εαυτού μου, σαν τα αναρχοβρωμύλα μειράκια του Jungle Report. Εις αυτούς, αγαπητόν μου ημερολόγιον, απέστειλα με πλαστόν διαδικτυακόν προσωπείον το υπερασπιστικόν πόρισμα μειοψηφίας τής, βαθυτάτου ελληνίς εις τον πνεύμαν και την ψυχήν, κα Μαριάνθη Παγουτέλη.

Το να μισεί κανείς τον εβραϊκόν λαόν από ανιδιοτελή αγάπη δια την Πατρίδα του είναι μια εμπράγματη αξιολογική κρίσις, κατά πως είπε η αγιοχώματος δικαστής, η ταύτισις μεταξύ της αληθείας και της μονομερούς άποψης των εβραιοφυλοφίλων είναι ίδιο χαρακτηριστικόν της λεπρής Δημοκρατίας. Όπως λέγει ο Βολταίρος: «Δεν θα εύρετε εις τους Εβραίους παρά ένα λαό αμαθή και βάρβαρο. Ο οποίος συνενώνει από πολλού την πλέον αισχράν φιλαργυρίαν, την απεχθήν (…) με το ακατανίκητον μίσος δια όλους τους [διαόλους] λαούς οίτινες τον ανέχονται και τον πλουτίζουν». Η πραγματικότης της υπάρξεως του Ισραήλ είναι αναστρέψιμος, αρκεί να το θελήσωμεν και να το πάρωμεν απόφασιν! Αν η Νύχτα των Κρυστάλλων απέτυχεν εις το στόχον της, τότε ημείς να πράξωμεν το Σκότος του Τσολιά!

Το να νυστάζη τις χωρίς να ημπορή να κοιμηθή, είναι βάσανος την οποίαν γνωρίζουσι οι άνθρωποι κατά τα θερινά καύματα, έτσι και το ψευδές πολίτευμα της Δημοκρατίας είναι το καύμα της ανωμαλίας. Ο ελεύθερος λόγος θέλει πάντοτε την χαλιναγωγησίν του διότι τοιαύτη η ελευθερία ισούται με την αναρχίαν και απαλείφοντας την αναρχίαν ημπορούμε να δρέψωμεν τις δάφνες της αμολύντου αληθείας δια το Έθνος μας. Απεφάσισα να είµαι αντισημίτης διότι κάμει καλό εις την υγείαν της πολυπάθου Ελλάδος. Κατ' ουδένα τρόπον δέχομαι να ειπώ αδιαμαρτυρήτως ότι οι εθνοπροδόται έχουσιν το δικαίωμα του λόγου. Ο προδότης άπαξ και προδώσει, είναι μεγαλύτερος εχθρός μας από τους εβραίους κίναιδους. Αν τύχη μάλιστα να επιδεινώσωσι την πρακτικήν του εις το χώμα που τον εγέννησε, ο αληθινός πατριώτης οφείλει να τον κατακαύσει και να ρίψει τις στάχτες του εις τους υπονόμους της πόλης μας. Ανέκαθεν, από τους αρχαίους ένδοξους χρόνους, ευρισκόμαστε σε πόλεμο ο οποίος δεν θα τερματιστεί ποτέ! Η καθαρότης του Έθνους χρείαν έχει διαρκούς επαγρύπνησης κι ουχί επαναπαύσεως εν καιρώ ειρήνης, διότι η ειρήνη είναι η υπνωτική και προδοτική συνέχισις του πολέμου με άλλα μέσα που ευρίσκοντο κάτω από την σκεπή της ανόσιου εχθρικής Δημοκρατίας!

Η ελληνίς κα Μαριάνθη Παγουτέλη, η οποία έχαψεν το παραμύθιον περί του ανθελληνικού Ταλμούδ που σκάρωσα εντέχνως εις το πολυαγαπημένον του Άδωνη βιβλίον μου, μηχανεύει υπέρ της Πατρίδος μας μεταχειρίζωσι το όπλο του εχθρού: την απολύτως μισητήν Δημοκρατία. Η ιδική μου ελευθερία είναι το κάτεργο των ανθελλήνων! Ομιλούν περί της ελευθερίας του λόγου μα εγώ πιστεύω μόνον εις την δική μου ελευθερία στο να κάμουν οι άλλοι ό,τι ειπώ εγώ! Κίναιδοι πυρί μειχθήτω! Όλη αυτή η πρωκτική συνεύρεσις των μαρτύρων κατηγορίας εις τας δίκας μου, η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία και το κακό συναπάντημα των εβραιοφυλοφίλων, θα λάβει παρά του μη έχοντος το ανατομικόν τοιούτον μόριο του σώματός μου, που περηφάνως τοποθετώ πάντοτε εις τας σωστάς οπάς. Ο σιωνιστικός δάκτυλος δείκνυσι τους προδότας όπως η αρχή άνδρα δείκνυσι.

Η Δικαιοσύνη οφείλει να βρίσκεται πάνω και από το Πολίτευμα των Αρίστων, διότι δύσκολον είναι εις ημάς να παραχωρήσωμεν εις την Δημοκρατία την αναγνώρισην της Ανωτάτου Αρχής. Και δι' αυτό, η Δικαιοσύνη πρέπει να πίπτει ως βαρύς πέλεκυς κατά της ασυδοσίας του λόγου και να μην υπηρετεί τοιούτο το κατάπτυστον πολίτευμα των αναρχικών.

Κι ουδέποτε, ακόμη κι όταν επλησιάσουν να με πλακώσουν τα γεράματα και να νομισθεί αδίκως ότι μαλακώνω, θα επιτρέψω εις τους ρέκτες του εβραιοσιωνισμού να απιθώσουν εις το κλέος του Ελληνισμού τη μιαρή παρουσία τους. Αρκετά τους ανεχθήκαμε! Ο πόλεμος είναι η μόνη λύσις δια την κάθαρσιν του Έθνους μας από τους ξένους εχθρούς και τους ιθαγενείς άχθους αρούρηδες, οι οποίοι βάλλουν με αδημονία και λαιμαργία, σαν σκωληκόβρωτα σκυλιά, κατά της Πατρίδος μας.

Με αγάπη, ο κλανίδης σου.


Θυμηθείτε ότι αυτή η βδομάδα θα είναι καθοριστική στα Εφετεία του Πλεύρη και του Ελεύθερου Kόσμου, αν δεν πάρουν κι αυτή φορά αναβολές. Στο Παρατηρητήριο του Ελσίνκι να διαβάσετε τρία δελτία τύπου που ανακεφαλαιώνουν το εθνικιστικό σκοτάδι που δικάζεται τώρα:

  1. Στο δελτίο της 23ης Νοεμβρίου 2008 με τίτλο Δίκες Πλεύρη – Ελεύθερου Κόσμου και αντισημιτισμός ανώτερων δικαστικών λειτουργών διαβάστε τη συνολική εικόνα με παρεμβάσεις του Ανδρέα Χριστινίδη και το σχετικό δημοσίευμα του Ιού της Ελευθεροτυπίας.
  2. Την ανακοίνωση της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας - Δίκες Πλεύρη στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2008 – Ανακοίνωση Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας
  3. Άρθρο του Ανδρέα Χριστινίδη με τίτλο Ιστορικής σημασίας κλητήριο θέσπισμα Μουζακίτη τιμά ελληνική δικαιοσύνη

Και φυσικά, μην ξεχνάτε την καινούρια βόμβα που σας παρουσιάσαμε στην αρχή. Προσφέρουμε, σε αποκλειστικότητα και πάλι, το σκεπτικό της μειοψηφίας σε 35 σελίδες, που αθώωνε πρωτόδικα τον Κωνσταντίνο Πλεύρη για το γνωστό βιβλίο του, σε συμπιεσμένο αρχείο .rar

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα δικαστικά κείμενα που έχουμε διαβάσει, όπου επιχειρείται η προσπάθεια να δημιουργηθεί προηγούμενο περί ελευθερίας του λόγου αλλά και του ακαταλόγιστου, το να κηρύττεται το μίσος, να δικαιολογείται εμμέσως κάθε προτροπή σε βίαιες πράξεις και τελικά, να νομιμοποιείται η ηθική αυτουργία!

Το προηγούμενο σχετικό ποστ στο Jungle Report

_________________
Σκέφτομαι όμως εδώ πως η Αγία Γραφή των χριστιανών δεν διαφέρει και τόσο πολύ από τον οχετό του πλευρίτικου μίσους, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία για την οποία θα συζητήσουμε εν καιρώ...

ΥΓ. Κι εσείς τα νεοσιτάκια του νηπιαγωγείου εθνικιστικών πλευρίτιδων "ο καλός ΝΕ.Ο.Σ." τι έγινε και δεν λαλάτε στο φόρουμ σας υπέρ του ιδεολογικού πατέρα σας; Έπεσε βαριά η κομματική γραμμή, σαν τη τέτοια του τσολιά; :-P
_____________________________

Παλιά σχόλια (58)
Κοινοποιήστε το στο..
 
Υποσέλιδο
Κορυφή